Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w praktyce klinicznej

Reinöhl i in. (Wydanie z 17 grudnia) raport na temat liczby operacji wymiany zastawki aortalnej i zabiegów przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVR) przeprowadzonych w Niemczech w latach 2007-2013. Obawiamy się o ważności korzystania z niemieckich grup związanych z rozpoznaniem (G -DRG) na źródło danych. Dostępne są bardziej niezawodne bazy danych. W szczególności obowiązkowa zewnętrzna baza danych o zapewnieniu jakości (raport jakości AQUA) jest uważana za prawie kompletną i dlatego jest najbardziej reprezentatywna dla niemieckich doświadczeń z TAVR i chirurgiczną wymianą zastawki aortalnej.2-4
Tabela 1. Tabela 1. Porównanie liczby procedur zgłoszonych przez Reinöhla i in. oraz numery procedur w raporcie jakości AQUA, w zależności od roku. Istnieje duża rozbieżność między liczbą procedur zgłoszonych przez Reinöhla i wsp. oraz liczby procedur w raporcie AQUA (tabela 1). Brakuje danych w bazie danych G-DRG dotyczących rodzajów procedur i lat raportowania; to wypacza wnioski (np. w odniesieniu do śmiertelności).
Kolejnym wiarygodnym źródłem jest raport Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej i Układu Krążenia (GSTCVS), który corocznie rejestruje wszystkie zabiegi, takie jak operacyjna wymiana zastawki aortalnej i procedury TAVR.5 W ciągu ostatnich kilku lat znacznie zmniejszyła się liczba chirurgicznych Zastąpienie zastawki aortalnej nie było obserwowane w Niemczech. W rzeczywistości liczba tych procedur pozostała stabilna pomimo wzrostu liczby procedur TAVR. W związku z tym niektóre wnioski Reinöhla i in. może wymagać ponownego rozważenia.
Friedrich Mohr, MD
Heart Center Leipzig, Lipsk, Niemcy
Christian W. Hamm, MD
Justus Liebig University, Giessen, Niemcy
-klinik.de
Armin Welz, MD
Uniwersytet w Bonn, Bonn, Niemcy
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
5 Referencje1. Reinöhl J, Kaier K., Reinecke H, i in. Wpływ dostępności przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej na praktykę kliniczną. N Engl J Med 2015; 373: 2438-2447
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. AQUA Qualitätsreport. Getynga, Niemcy: AQUA-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, 2014 (https://www.aqua-institut.de/de/aktuelles/qualitaetsreport-2014.html).

3. Bundesauswertung zum Erfassungsjahr 2014. W: HCH-AORT-KATH – Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt). Getynga, Niemcy: AQUA-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, 2014: 78-78 (https://www.sqg.de/downloads/Bundesauswertungen/2014/bu_Gesamt_HCH-AORT-KATH_2014.pdf).

4. Bundesauswertung zum Erfassungsjahr 2014. W: HCH-AORT-CHIR – Aortenklappenchirurgie, isoliert (Konventionell chirurgisch). Getynga, Niemcy: AQUA-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, 2014: 47-47 (https://www.sqg.de/downloads/Bundesauswertungen/2014/bu_Gesamt_HCH-AORT-CHIR_2014.pdf).

5. Beckmann A, Funkat AK, Lewandowski J, i in. Kardiochirurgia w Niemczech w 2014 roku: raport w imieniu Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej i Układu Krążenia. Thorac Cardiovasc Surg 2015; 63: 258-269
Crossref Web of Science Medline
Reinöhl i jego koledzy dostarczają ważnych informacji na temat ewolucji w świecie rzeczywistym pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej. Powszechnie wyrażanym problemem jest to, czy entuzjazm dla TAVR spowodował zastosowanie procedury w sposób wykraczający poza wytyczne. Ryciny 2C i 2D w artykule Reinöhla i in. wykazują malejący średni europejski system oceny ryzyka sercowo-operacyjnego (EuroSCORE) wśród osób otrzymujących TAVR w najmłodszych grupach wiekowych (do <20% u pacjentów w wieku od 75 do 79 lat i <15% u pacjentów w wieku <75 lat). Te kohorty o średnim ryzyku (EuroSCORE, <20%) zapewniają wsparcie dla pojęcia pełzania wskazań .
Dlaczego to ma znaczenie? Perspektywa mniej inwazyjnej techniki leczenia zwężenia zastawki aortalnej u pacjentów z średnim ryzykiem i pacjentów niskiego ryzyka jest obiecująca. Niemniej jednak profil ryzyka i korzyści u tych pacjentów wymaga wyjaśnienia. Konkretnie, większe ryzyko klinicznie oczywistego i subklinicznego uszkodzenia neurologicznego u pacjentów, którzy przeszli TAVR niż u pacjentów, którzy przeszli chirurgiczną wymianę zastawki aortalnej budzi poważne obawy. Udar był jednym z tylko dwóch powikłań, których częstość nie zmniejszyła się znacząco w czasie i pozostaje piętą achillesową , ograniczając rozszerzone zastosowanie TAVR w kohortach o średnim ryzyku i niskim ryzyku.1 Do czasu uzyskania dodatkowych dowodów z kontrolowanych prób jest dostępna dla tych grup, należy unikać przymusu rozszerzania stosowania TAVR.
Jonathon P Fanning, MB, BS
John F. Fraser, Ph.D.
University of Queensland, Brisbane, QLD, Australia

Nie zgłos
[hasła pokrewne: leczenie bólu, stomatolog Warszawa, Stetoskopy dla lekarzy ]
[więcej w: dekstrometorfan, namiot magazynowy, diklofenak ]
[hasła pokrewne: panaceum pszczyna, zmiana hypoechogeniczna, charczenie u noworodka ]