Różnice w zatwierdzaniu przez firmy ubezpieczeniowe ubezpieczenia autologicznego przeszczepu szpiku kostnego w przypadku raka piersi ad 6

Brak jakiejkolwiek korelacji z fazą badania, w którym pacjent był zapisany, sugeruje, że stan wiedzy na temat procedury miał niewielki wpływ na decyzje ubezpieczycieli. Okazało się, że ubezpieczyciele nie podejmują zazwyczaj decyzji dotyczących pokrycia skomplikowanych terapii badawczych w spójny lub medycznie istotny sposób. Niektórzy ubezpieczyciele, tacy jak Blue Cross-Blue Shield, opracowali programy ewaluacyjne dla nowych form technologii20 i przedstawili zalecenia dotyczące ich planów członkowskich dotyczących tych podejść terapeutycznych. Jednak praktyka planów Blue Cross w naszym badaniu była tak samo heterogeniczna, jak w przypadku innych ubezpieczycieli.
W przypadku pacjentów dane te sugerują, że wybór ubezpieczyciela będącego osobą trzecią jest ważny w przypadku poważnej choroby medycznej. W zależności od renomy danego dostawcy może okazać się niewiarygodne, gdy zalecaną opcją terapeutyczną jest udział w badaniu w głównym ośrodku onkologicznym. Stwierdzenie, że w przypadku wielu ubezpieczycieli wynik procesu ustalania wstępnego różni się w zależności od wniosku, jest szczególnie niepokojące. Nie mogliśmy ocenić w tym badaniu wpływu na jakość życia, które wyniknęło z tego procesu, ale pacjenci często zgłaszali udrękę, którą znosili w tym czasie. Również wcześniejsze doświadczenia z firmą ubezpieczeniową nie muszą okazać się pomocne, ponieważ dla większości pacjentów ich diagnoza i leczenie były pierwszą katastrofalną chorobą, z którą borykają się ich rodziny. Fakt, że odmowa świadczenia była często odwracana, gdy adwokat się zaangażował, może zaoferować pacjentom pewne pocieszenie, ale jako polityka taka polityka powinna być zdecydowanie odradzana. Ponadto niektóre firmy ubezpieczeniowe, w szczególności niektóre plany Blue Cross-Blue Shield, wprowadziły do swoich umów szczegółowe wyłączenia polityki w odniesieniu do ABMT w przypadku raka piersi. W większości programów świadczeń socjalnych sponsorowanych przez pracodawcę nie ma rutynowych opcji, które obejmowałyby leczenie w programach badań klinicznych.
Dane te mogą nie być zaskoczeniem dla większości badaczy klinicznych i wielu pacjentów. W przypadku trzech czwartych Amerykanów w wieku poniżej 65 lat prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest główną metodą finansowania opieki zdrowotnej21. Dane wskazują jednak, że istnieje znaczna różnorodność w procesie udzielania uprzedniej zgody prywatnym ubezpieczonym pacjentom uczestniczącym w badaniach klinicznych nad nowotworami finansowanych z dotacji. Wynik netto procesu ustalania z góry dla pacjentów w tych badaniach naukowych jest jednocześnie zachęcający i rozczarowujący. Większość ubezpieczycieli zatwierdziła ochronę pacjentów w badaniach, które badaliśmy, ale prawie jedna czwarta pacjentów nie otrzymała ubezpieczenia. Chociaż zasięg AMBT w przypadku raka piersi, poza kontekstem badań naukowych, powinien być w zasadzie bardzo ograniczony, a nawet zniechęcony, w tym czasie większość medycyny akademickiej wspierałaby politykę rutynowego obejmowania recenzowanych, wspieranych przez dotacje badań klinicznych. próby. Oprócz bycia arbitralnym, proces określania z góry był również mniej selektywny. Zakłady ubezpieczeń zatwierdziły 412 z 533 pacjentów na ABMT (77 procent), natomiast w przypadku zastosowania kryteriów medycznych i opartych na protokołach, 6 procent mniej pacjentów (378) wybrano do ABMT w okresie badania.
W 1988 r. Przedstawiciele ośmiu głównych organizacji onkologicznych, w tym National Cancer Institute i American Society of Clinical Oncology, wydali oświadczenie konsensusu zalecające pokrycie kosztów opieki nad pacjentem przez osoby trzecie w protokołach badań dotyczących leczenia raka22.
[więcej w: żaneta płudowska, charczenie u noworodka, edyta mandryk ]