Polaczone koncentraty plytek krwi lub plytki z aferezy?

Thiele i in. (Wydanie 31 stycznia) analizuje ekspozycję dawcy u biorców połączonych koncentratów płytek krwi w porównaniu z płytkami z aferezy. Oszacowali oni wzrost łącznej ekspozycji o 44% przy użyciu połączonych koncentratów płytek krwi zamiast wzrostu o 300 do 500% przy jedynie ekspozycji na płytki krwi. Ich założenie, że ryzyko narażenia jednego dawcy jest równoważne dla wszystkich produktów krwiopochodnych, jest nieprawidłowe w przypadku skażenia bakteryjnego i reakcji związanych z osoczem. Ponadto założyli, że skuteczność płytek z aferezą jest równoważna skuteczności połączonych koncentratów płytek krwi. Badacze badający płytkową dawkę (PLADO) stwierdzili wyższy 4-godzinny wzrost liczby płytek krwi z płytkami z aferezy niż ze skupionymi koncentratami płytek krwi (P = 0,002), a 24-godzinny przyrost płytek był wyższy przy płytkach z aferezą we wszystkich dawkach (P = 0,015) .2 Próba zmniejszenia liczby szczepów alloimmuniz acyjnych na płytkach krwi (TRAP) wykazała podobne wyniki.3 Tabela 1. Tabela 1. Ekspozycje dawcy dawcy w badaniu TRAP. Wyliczono o 229% większą całkowitą ekspozycję dawcy w grupach TRAP pacjentów, którzy otrzymali połączone koncentraty płytek krwi niż u pacjentów, którzy otrzymali płytki z aferezą; wzrost ten wyniósł 109% po dostosowaniu do 4 jednostek płytek krwi na jeden koncentrat płytek krwi (tabela 1). Wyniki badań PLADO i TRAP są zgodne z odzyskiwaniem autologicznych płytek krwi z płytek krwi pełnej 4 i aferezy5 (tylko płytki z aferezą spełniają kryteria Food and Drug Administration). Dlatego całkowita ekspozycja dawcy jest większa w przypadku koncentratów płytek krwi niż w przypadku płytek krwi z aferezą. W przypadku niektórych następstw zwiększające się ryzyko kliniczne może zbliżać się do narastających ekspozycji płytkowych. Larry J. Dumont, Ph.D. Zbigniew M. Szczepiorkowski, Ph.D. Geisel School of Medicine w Dar tmouth, Liban, NH larry.j. org Dr Dumont zgłasza otrzymywanie opłat za konsultacje od Advanced Cell Technology; wsparcie badań kontraktowych od Advanced Preservation Technologies, Haemonetics, Hemerus i Terumo BCT; i doradztwo w zakresie opłat i wsparcia badań kontraktowych od Fenwal (Fresenius Kabi) i New Health Sciences. Dr Szczepiorkowski zgłasza otrzymanie wsparcia badawczego z Advanced Preservation Technologies, Haemonetics, Hemerus, New Health Sciences i Terumo BCT; oraz wsparcie badań i doradztwo od firmy Fenwal (Fresenius Kabi). Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Thiele T, Heddle N, Greinacher A. Dawcy ekspozycji u biorców skupionych koncentratów płytek krwi. N Engl J Med 2013; 368: 487-489 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Triulzi DJ, Assmann SF, Strauss RG, et al. Wpływ charakterystyki transfuzji płytek krwi na posttranfuzyjne przyrosty płytek krwi i kliniczne krwawie nie u pacjentów z małopłytkowością hipoproliferacyjną. Blood 2012; 119: 5553-5562 Crossref Web of Science Medline 3. Próba ograniczenia grupy szczepień przeciwko alloimmunizacji do płytek krwi. Redukcja leukocytów i promieniowanie ultrafioletowe B płytek krwi, aby zapobiec alloimmunizacji i oporności na transfuzje płytek krwi. N Engl J Med 1997; 337: 1861-1869 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 4. Dumont LJ, Dumont DF, Unger ZM, i in. Randomizowane kontrolowane badanie porównujące autologiczne radioaktywne odzyskiwanie płytek in vivo (PLT) i przeżycia 7-dniowych PLT przechowywanych bogatą PLT w osoczu i kożuszek leukocytarnych z tych samych osobników. Transfusion 2011; 51: 1241-1248 Crossref Web of Science Medline 5. Dumont LJ, AuBuchon JP, Whitley P, i in. Siedmiodniowe przechowywanie płytek krwi pobranych od jednego dawcy: odzysk i przeżycie w autologicznym badaniu transfuzji. Transfusion 2002; 42: 847-854 Crossref Web of Science Medline Odpowiedź Autorzy odpowiadają: Dumont i Szczepiorkowski porównali ekspozycje dawców pomiędzy biorcami puli koncentratów płytek krwi i płytkami aferezy w badaniu TRAP. Jednak w tym badaniu nie uwzględniono transfuzji w osoczu. Ponadto porównali 100% podaży płytek z aferezą ze 100% podażą połączonych koncentratów płytek krwi. Jednak w wielu krajach stosuje się zarówno połączone koncentraty płytek (produkt standardowy), jak i płytki z aferezą (np. W przypadku koncentratów płytek dopasowanych do antygenu, negatywnych dla płytek krwi cytomegalii i niedoborów połączonych koncentratów płytek krwi). W naszych badaniach w Szpitalu Uniwersyteckim w Greifswaldzie 11% przetoczonych płytek krwi stanowiły płytki z aferezą; w Hamilton Health Sciences, 35% przetoczonych płytek krwi stanowiły płytki z aferezą. Ponieważ badanie TRAP nie obejmowało transfuzji w osoczu i porównywało 100% podaży płytek z aferezą ze 100% dostawami połączonych koncentrat ów płytek krwi, względny wzrost ekspozycji dawcy byłby niższy niż 109% obliczone przez Dumont i Szc [przypisy: leczenie kanałowe pod mikroskopem, Stomatolog Ursynów, angiolog ]

[więcej w: namiot magazynowy, dronedaron, bimatoprost ]
[więcej w: stolec ołówkowaty, alfa ordynacka, tamsulosyna ]