Proteotoksycznosc i dysfunkcje serca

width=640Willis i Patterson pokazują, że naukowcy mogą się wiele nauczyć od obecności danej choroby w chorobach pozornie niezwiązanych. W chorobie Parkinsona, podobnie jak w wielu innych chorobach neurodegeneracyjnych, dysfunkcjonalne fałdowanie i degradacja białek są kluczowymi etapami ścieżki, która prowadzi do akumulacji białek, powstawania oligomerów i rozprzestrzeniania się neurodegeneracji.2-4 Chcielibyśmy dodać kilka punktów. Po pierwsze, autorzy odnoszą się głównie do makroautofagii podczas omawiania autofagii, ale są też inne formy autofagii, takie jak autofagia z udziałem chaperonów, które wydają się odgrywać szczególną rolę w degradacji gatunków białka podatnych na agregację (np. ?-synukleina w Choroba Parkinsona) .2-4 Po drugie, integralność mitochondrialna ma kluczowe znaczenie zarówno w metabolizmie serca, jak i mózgu, i istnieją dowody, że autofagia (lub mitofagia) odgrywa rolę w zaburzeniu wymiany mitochondrial nej zarówno w chorobie neurodegeneracyjnej3, jak i chorobach serca.5 Po trzecie, Willis i Patterson podkreśla negatywne konsekwencje niepowodzenia autofagii, ale jeśli chodzi o dowody na nieprzystosowawczą (nadmierną aktywność) autofagię w chorobach serca i neurodegeneracji, 3 mogliby oni wypowiedzieć się na temat dychotomicznej roli autofagii i implikacji jej modulacji w celu wykorzystania jako powieści strategia terapeutyczna. Darius Ebrahimi-Fakhari, MD Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg, Niemcy uni-heidelberg.de Pamela J. McLean, Ph.D. Mayo Clinic Florida, Jacksonville, FL Lara Wahlster, MD Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg, Niemcy Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Willis MS, Patterson C. Proteotoksyczność i dysfunkcja serca – choroba Alzheimera serca? N Engl J Med 2013; 368: 455-464 Full Text Web of Science Medline 2. Ebrahimi-Fakhari D, Wahlster L, McLean PJ. Czaperony molekularne w chorobie Parkinsona – obecne i przyszłe. J Parkinsons Dis 2011; 1: 299-320 3. Ebrahimi-Fakhari D, Wahlster L, McLean PJ. Szlaki degradacji białek w chorobie Parkinsona: przekleństwo lub błogosławieństwo. Acta Neuropathol (Berl) 2012; 124: 153-172 Crossref Web of Science Medline 4. Kalia LV, Kalia SK, McLean PJ, Lozano AM, Lang AE. Oligomery ?-synukleiny i implikacje kliniczne dla choroby Parkinsona. Ann Neurol 2013; 73: 155-169 Crossref Web of Science Medline 5. Iglewski M, Hill JA, Lavandero S, Rothermel BA. Rozszczepienie mitochondrialne i autofagia w sercu normalnym i chorej. Curr Hypertens Rep 2010; 12: 418-425 Crossref Web of Science Medline Willis i Patterson omawiają bezpośrednią rolę nieprawidłowo sfałdowanych białek w patogenezie chorób serca. Nieprawidłowe fałdowanie białek serca może również rzucić światło na rosnące dowody na to, że autoprzeciwciała skierowane na serce mogą być związane z rozszerz oną kardiomiopatią i mogą przyczyniać się do postępów dysfunkcji serca.1 Badania nad zaburzeniami autoimmunologicznymi sugerują, że nieprawidłowo sfałdowane białka mogą wywoływać reakcje autoimmunologiczne za pomocą różnych mechanizmów. 2,3 Mogą działać jako autoantygeny i zaburzać tolerancję immunologiczną na natywne białka; powodują apoptozę, co sprzyja ekspozycji na autoantygeny; i indukować ekspresję białek szoku cieplnego (HSP) .2,3 Chaperony w rodzinie HSP są wysoce konserwatywnymi cząsteczkami immunogennymi1, które wysyłają sygnały stymulujące do komórek dendrytycznych.3 Zaproponowano, że przeciwciała przeciwko HSPs osłabiają ich funkcję i utrudniają ponowne fałdowanie białka .3 U pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową wykryto nawracające przeciwciało anty-HSP60 Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia, czy istnieje związek pomiędzy nieprawidłowym fałdowaniem białka i autoimmunologią serca oraz w jakim stopn iu przeciwciała anty-serce są patogenne. Niektóre z tych przeciwciał mogą przyczyniać się do ponownego fałdowania białka, zapewniając w ten sposób ochronę przed proteotoksycznością. Podobna aktywność podobna do opiekuna została zasugerowana dla niektórych przeciwciał w chorobach neurodegeneracyjnych i może zapobiegać agregacji białek.4 Alessio Galli Hospital L. Sacco, Mediolan, Włochy alessio. unimi.it Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Kaya Z, Leib C, Katus HA. Autoprzeciwciała w niewydolności serca i dysfunkcji serca. Circ Res 2012; 110: 145-158 Crossref Web of Science Medline 2. Todd DJ, Lee AH, Glimcher LH. Odpowiedź na stres retikulum endoplazmatycznego w odpowiedzi immunologicznej i autoimmunologicznej. Nat Rev Immunol 2008; 8: 663-674 Crossref Web of Science Medline 3. Ray S, Sonthalia N, Kundu S, Ganguly S. Choroby autoimmunologiczne: przegląd molekularnych i komórkowych pod staw w dzisiejszej [przypisy: Implanty Stomatologiczne, lekarz dermatologlekarze, klinika stomatologiczna warszawa ]

[patrz też: dekstrometorfan, arthryl zastrzyki, diklofenak ]
[hasła pokrewne: arthryl zastrzyki, akamedik warszawa, specjalistyka opole ]